ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܦܐܐ ܒܒܓܕܐܕ

ܒܓܕܐܕ ܐܘ ܒܓܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ بَغْدَاد‎) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ ܒܬܪ ܐܠܩܐܗܪܐ. ܒܓܕܐܕ ܐܦ ܬܬܩܪܐ ܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 9,100,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܓܕܐܕ ܝܘܡܢܐ. ܬܬܦܠܓܬ ܒܓܕܐܕ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ: ܡܢܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܫܡܐ ܕܟܪܟ ܘܡܢܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܫܡܐ ܕܪܨܐܦܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.