Солоҥы

«Солоҥы» — школго ӱренгелек балдардыҥ ла баштамы класстардын ӱренчиктердиҥ журналы болуп белетелет.

«Солоҥы» — деген журнал алтай болчомдорго. Канча јылдарга оныҥ баш редакторы ла чыгараачызы — алтай бичиичи Кӱлер Эзендикович Тепуков.

Сайт

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.