Фэдз псыхъо Мыекъуапэ пэчыжьэп, жъабгъокIэ уеплъмэ

Фэдз, Хуэдз (урысыбзэгьэ: Ходзь) — Адыгэ Республикэм и псыхъу.

Адыгэ Республикэм и псыхъу, ыкIи а псыхъом пэблагъэу щыт къуажэ.This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.