Натхъуадж – адыгэ лъэпкъхэм ащыщэу хыгъэхъу- нэныкъоу тамань щегъэжьагъэу псыхъоу жьыубгъу нэсэу хы ш1уц1э 1ушъом щыпсэущтыгъэх; шапсыгъэхэм яхьщы- рэу гущы1эщтыгъэх, джызычылэу тэхъутэмыкъое районым исых.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.