Махъушэ

Махъуш-эр, икІи Махъшэ раІо, псэушъхьэхэмэ а щыщ. НахьыбэрэмкІэ лъэс 40ыкІ, 60ыкІ игъашІэ. Махъушэхъуым ытамэ ылъэгагъэ 1.85 м мэхъуы, ау ысыджы 2.15 м мэхъуы.

ЦІыфым лъэс 4000 хъуыгъэ махъушэр зигъэІэцуагъэр. Ыщэ иэшъуэ, ыл иэшхы, екІи хьылъэзещэу ыІэщтыгъ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.