Къыблэ Африкэ Республикэм и нып
Къыблэ Африкэ Республикэр картым тетэу

Къыблэ Африкэ РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Преторие (административ IофхэмкIэ), Кейптаун (хасэ), Блумфонтейн. Нэбгырэ млн 48 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 219 912 км². БзэшъхьаIэхэр – англыбзэ, африкаанс, венда, зулу, нэмыкIхэри.

Къэрал лIышъхьэр – Джейкоб Зума. Гуадзэр – Сирил Рамафоса.

Географие

Гъунэгъухэр: Мозамбик, Суазиленд, Лесото, Зимбабве, Ботсванэ, Намибие.

Африкэм ычIэгъ дэдэ щыт, Инд Океанымрэ, Атлант Океанымрэ аIушъомэ атет.

Тарихъ

Хэкум и дэхагъэ
Хэкум и дэхагъэ

Бэрэ Британиешхом и колониеу щытыгъэ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.